Rentalföretagen

Vi är medlem i föreningen Rentalföretagen, vilket är en rikstäckande branschförening som representerar över 90 medlemsföretag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande tjänster till näringslivet och samhället.

Bland medlemmarna finns allt från mindre lokala till större rikstäckande företag med ett specialiserat eller bredare sortiment - vilket betyder att man som medlem har ett stort kontaktnät att ta del av.

Rentalföretagen är en medlemsstyrd branschorganisation som skapar effektiva förutsättningar för branschen och som verkar för sund konkurrens. Rentalföretagen förser medlemsföretagen med verktyg som underlättar vardagen och fokuserar bland annat på att;

  • Driva branschgemensamma frågor
  • Rådgivning och framtagande av stödjande dokument
  • Bevaka branschen och omvärlden
  • Erbjuda tillfällen för nätverkande och erfarenhetsutbyte
  • Utveckla och förvalta branschunika tjänster

Se mer information och kontaktuppgifter på rentalforetagen.se

Vårt produktutbud